CHÀO BÁN

Hướng dẫn quản trị gian hàng

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ GIAN HÀNG
 
Sau khi tạo lập tài khoản, thành viên sẽ được cấp một gian hàng FREE, đăng nhập theo email và pasword đã đăng ký. Hệ thống sẽ chuyển đến gian hàng của thành viên, được thiết kế như một website bán hàng với các module:
+ Trang chủ: Bao gồm các thông tin nổi bật của gian hàng
+ Giới thiệu: Trang giới thiệu về thành viên
+ Sản phẩm: Trang giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ thành viên đang chào bán, cung cấp
+ Khuyến mãi: Trang giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ thành viên đang có chương trình khuyến mãi
+  Liên hệ: Cho phép khách hàng gửi thông tin liên hệ đến thành viên
 + Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các công cụ cho phép thành viên nâng cấp trở thành thành viên cao cấp (Vàng, Bạc) để tối đa hóa cơ hội quảng bá và bán hàng online.

QUẢN TRỊ GIAN HÀNG là quản trị các thông tin có trong gian hàng của thành viên. Để quản trị gian hàng, thành viên chọn QUẢN TRỊ GIAN HÀNG
  • Quản lý sản phẩm: Cho phép quản lý các sản phẩm/ dịch vụ mà thành viên đang chào bán và tìm mua
Sản phẩm chào bán: Cho phép thành viên đăng mới, chỉnh sửa, xóa, xem xét tình trạng, sản phẩm/ dịch vụ chào bán đã đăng
Sản phẩm chào mua: Cho phép thành viên đăng mới, chỉnh sửa, xóa, xem xét tình trạng sản phẩm/ dịch vụ chào mua đã đăng
  • Khách hàng: quản lý các thông tin mà khách hàng liên hệ và gửi đến thành viên. Hệ thống cho phép quản lý các liên hệ mới, để thành viên dễ dàng trong việc xem các liên hệ. Bao gồm:
Liên hệ trong gian hàng: Bao gồm các liên hệ chung liên quan đến các sản phẩm/ dịch vụ trong gian hàng
Liên hệ sản phẩm chào bán: Bao gồm các liên hệ của khách hàng quan tâm đến từng sản phẩm/ dịch vụ chào bán trong gian hàng
Liên hệ sản phẩm chào mua: Bao gồm các liên hệ của các nhà cung cấp muốn chào hàng đến các sản phẩm/ dịch vụ mà thành viên đang tìm mua
  • Quản lý thông tin khác: Cho phép quản lý các thông tin giới thiệu về thành viên, chương trình khuyến mãi, quản lý các banner quảng cáo của thành viên, quản lý nick hỗ trợ trực tuyến.
Giới thiệu: Cho phép thành viên đăng, cập nhật và chỉnh sửa các thông tin, hình ảnh giới thiệu khái quát về thành viên
Khuyến mãi: Cho phép thành viên đăng mới, chỉnh sửa, xem xét tình trạng, xóa sản phẩm/ dịch vụ khuyến mãi đã đăng
Hỗ trợ trực tuyến: Cho phép thành viên cập nhật nick Yahoo, Skype để hỗ trợ trực tuyến trong gian hàng
Quản lý quảng cáo: Cho phép thành viên đăng các hình ảnh, banner quảng cáo trong gian hàng thành viên, kích thước 784 px x 110px
  • Thông tin tài khoản: Cho phép thành viên chỉnh sửa hồ sơ thành viên, đổi mật khẩu, và chức năng thoát khi không truy cập.
  • Thống kê truy cập: Cho phép thống kê lượt truy cập và số người đang online trong gian hàng