Chuyên gia mới cập nhậtĐăng ký

 • - Họ và tên: Nguyễn Hữu Xuân
  - Học hàm/Học vị: Thạc Sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 năm


 • - Họ và tên: Hà Văn Hiệp
  - Học hàm/Học vị: Đại học
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 1 năm


 • - Họ và tên: Hoàng sinh Trường
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm


 • - Họ và tên: Trần Việt Trung
  - Học hàm/Học vị: Đại học
  - Lĩnh vực tư vấn: Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm


 • - Họ và tên: Hoàng Văn Trường
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ khoa học
  - Lĩnh vực tư vấn: Chế biến đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 28 năm


 • - Họ và tên: Lê Nguyên Đức
  - Học hàm/Học vị: Cử nhân
  - Lĩnh vực tư vấn: Phát triển và sản xuất phần mềm
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 1 năm


 • - Họ và tên: Chu Kỳ Sơn
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Chế biến đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm


 • - Họ và tên: Trần Thế Lộc
  - Học hàm/Học vị:
  - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 0 năm


 • - Họ và tên: Lê Văn Thế
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư tự động hóa
  - Lĩnh vực tư vấn: Tự động hóa
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm


 • - Họ và tên: Lê Quốc Hùng
  - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Khoáng sản - Năng lượng - Kim loại
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 nămTin cần tư vấn mới cập nhậtĐăng tin

Dự án đã được tư vấn thành côngXem tất cả