Tin KHCN Hải Dương

Kết quả xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2014 của Trường Đại học Hải Dương

24/10/2014
Thực hiện Quyết định số 773/QĐ - UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao nhiệm vụ tổ chức, xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh.Ngày 22/7/2014, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được công văn số 31/CV - ĐHHD ngày 21/7/2014 về việc đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2014 với số sáng kiến đề nghị xét công nhận là 11 sáng kiến.
Kết quả xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2014 của Trường Đại học Hải Dương

Ngày 01/8/2014, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh của Trường Đại học Hải Dương năm 2014, ủy viên Hội đồng là các đại diện của 6 sở, ngành theo quy định. Kết quả đã bỏ phiếu công nhận 06 sáng kiến của Trường Đại học Hải Dương đạt sáng kiến cấp tỉnh năm 2014. Ngày 22 tháng 8 năm 2014, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 114/QĐ - SKHCN về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 06 sáng kiến của của Trường Đại học Hải Dương đạt sáng kiến cấp tỉnh năm 2014, sau đây là danh sách sáng kiến cấp tỉnh năm 2014:

1. Gắn hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với đổi mới phong trào tự học, nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường ĐH Hải Dương - Nguyễn Thị Thu Hà (Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hải Dương)

2. Một số phương pháp giảng dạy học phần Marketing căn bản tại Trường Đại học Hải Dương - Lương Hữu Xô (Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh).

3. Sử dụng phương pháp giảng dạy theo vấn đề trong giảng dạy lý luận chính trị - Tô Văn Sông (Trưởng khoa Lý luận chính trị)

4. Một số giải pháp xây dựng Công đoàn Trường Đại học Hải Dương vững mạnh - Trương Thị Mai (Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hải Dương)

5. Giải pháp sử dụng mạng nội bộ vào giảng dạy học phần mạng máy tính - Tăng Thế Toan (Trưởng khoa Điện tử - Truyền thông).

6. Một số giải pháp đổi mới công tác thi, kiểm tra tại Trường Đại học Hải Dương - Đinh Thị Hồng Vân (Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng)
 
Phạm Thị Huệ
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 5/2014

Tìm kiếm

Tìm

Quảng cáo